قوانین خانواده

خانواده کوچکترین و اساسی ترین عنصر جامعه است. تمامی گذر عمر آدمی با خانواده سپری میشود. حال اگر خانواده ای دچار مشکل شود و یا از هم بپاشد این قوانین حقوقی خانواده است که میتواند حق تمامی افراد را با رعایت عدل بدهد. یکی از مهمترین گرایش های حقوق و جدی ترین آن، مباحث خانوادگی است.
از آنجا که جامعه از خانواده ها تشکیل میشود میتوان به علت این امر پی برد.از آنجا که  قوانین حقوقی خانواده ها یکی از پر چالش ترین مباحث است.
در این دسته بندی از وبلاگ ما به تمامی قوانین حقوقی میپردازیم. شما میتوانید با خواندن تمامی مطالب این وبلاگ اطلاعات خود را در حوزه قوانین حقوقی بالا ببرید.

کتاب قانون خانواده

قوانین خانواده به قدری مهم تلقی میشود که برای آن کتاب مهمی تنظیم شده است. در کتاب قانون خانواده، حقوق خانواده در ایران بررسی شده که  درباره اصل نظام خانواده است. ستونهای خانوداه زن و مرد هستند که با ازدواج با یکدیگر خانواده را تشکیل میدهند. از آنجا که شروع یک خانواده با ازدواج است فصل اول این کتاب نیز درباه ازدواج و نکاح است. این فصل خود 7 گروه دسته بندی دارد که ابتدا به چیستی نکاح میپردازد بعد از آن انواع نکاح را مورد بررسی قرار میدهد. در فصل دوم درباره طلاق به صورت کلی صحبت شده است.همانطور که میدانید آمار طلاق بسیار بالاست و از هر ده ازدواج به طور متوسط 5 خانواده از یکدیگر جدا میشوند به همین دلیل در فصل دوم به طور مفصل در مورد قوانین طلاق نگارش شده است. ثمره ازدواج داشتن فرزندان است به همین دلیل در فصل سوم به قوانین والدین و فرزندان پرداخته شده است.

قانون حمایت خانواده در سال 1401

قانون حمایت خانواده با همکاری تمامی نهاد ها باید به زودی اجرا شود.
این قانون شامل قوانین زیر است:

  • حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده
  • به رسمیت شناخته شدن نهاد های نامزدی
  • دادرسی الکترونیک در حوزه خانواده
  • ایجاد مراکز مشاوره در دادگاه
  • حق اقامه دعوی برای مادر در خصوص مطالبه نفقه و حضانت طفل 

    و ... است که میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر در این وبلاگ قوانین خانواده همراه ما باشید.

قانون خانواده در ایران

مجموعه ای از قوانین که ناظر به تنظیم روابط خانواده است را حقوق خانواده تشکیل میدهد.
حقوق خانواده را روابطی مانند مسائل مالی و طلاق و قوانین ازدواج و فسخ نکاح تشکیل میدهد. قانون خانواده در ایران همواره تلاش میکند تا ارزش های اخلاقی را بالا ببرد. با وجود اختلافات عدیده در بین خانواده ها در حال حاضر اخلاق نمیتواند جوابگوی نظم بخشیدن به روابط اجتماعی باشد.
به همین دلیل هر سال قوانین نیازمند به بررسی دارند تا بتوان پاسخگوی تمامی وجه ها به وجود آمده باشیم.