قوانین حقوقی

قوانین حقوقی چیست

قوانین حقوقی به قوانینی گفته می شوند که، که بر افراد و رفتار ها آن ها در اجتماع حکومت می کند. در واقع مجموعه ای از مقررات و قوانینی می باشد که افراد یک جامعه ملزم به رعایت آن می باشند. این قوانین شامل مصوبات مجلس، مصوبات تشخیص مصلحت نظام و…

لوح قوانین

قوانین جمهوری اسلامی ایران، با توجه به در دسترس گیری بسیاری از افراد به قوانین و آشنایی کامل به قوانین جمهوری اسلامی ایران تمامی قوانین را به صورت فشرده شده در لوح جامع قوانین و مقررات کشور تهیه کرده است. این لوح با آخرین اطلاعات سامانه ملی ثوانین و مقررات ایران همراه می باشد. 

این لوح دارای قوانین کامل و موارد زیر می باشد.

  • قوانین ایران و برخی از کشور ها
  • سند چشم انداز 20 ساله ی ایران
  • سیاست های مهم و اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران
  • مصوبات مجلس شورا
  • مصوبات شورای انقلاب
  • مصوبات مجلس شورای اسلامی ایران
  • مصوبات هیئت وزیران
  • فهرست موضوعی قوانین
  • و بسیاری دیگر…

سامانی ملی قوانین و مقررات

سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد برخی از دولتمردان برای دسترسی عموم مردم راه اندازی شد. سامانه ملی قوانین و مقررات راهی برای دسترسی مردم به قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. نسخه ی عمومی آن نیز برای متخصصان حقوقی و وکیلان قابل استفاده است.

قوانین و مقررات وزارت کشور

قوانین و مقررات وزارت کشور، یک از وظایف اصلی این وزارت خانه ها برگذاری انتخابات می باشد، و از دیگر وظایت آن ها ایجاد نظم و امنیت در سراسر کشور و تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در ایران می باشد.

تعداد قوانین در ایران

با توجه به تاریحچه ی بسیار زیاد ایران، می توان گفت حدودا 110 سال از قانونگذاری اساسی در ایران می گذرد که با توجه به برخی از قوانین و مقرراتی که از ابتدای سال 1301 خورشیدی می گذرد ما حدود بر 400 قانون در قوانین جمهوری اسلامی ایران قرار داده شده است اما تا به الان حدود بر 11 هزار قانون مورد تصویب قرار گرفته است.