مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

دعاوی شهرداری

شهرداری چیست؟

شهرداری یک نهاد عمومی بوده است که زیر نظر دولت خدماتی ارائه می دهد، شهرداری از جمله مراجع غیر مستقیم دولت است که خدمات را به شهروندان ارائه خواهد داد.

وظایف یک وکیل شهرداری چیست؟

وکیل شهرداری

شهرداری از نهاد هایی می باشد که بسیار از دعاوی و شکایات را به خود تعلق داده است، وکیل شهرداری با تسلط بر امور و قوانین مربوط به شهرداری مانندمقررات مربوطه، کمیسیون های شهرداری، آیین نامه های لازمه، بخشنامه و بسیاری از مسائل دیگر در پیشبرد دعاوی علیه شهرداری موفق می تواند باشد. در این صورت می توان گفت یک وکیل خوب در زمینه شهرداری با تسلط بر این امور می تواند در حصوصل نتیجه ی مطلوب بسیار تاثیر گذار باشد.

دعاوی شهرداری

دعاوی شهرداری انواع مختلفی را دارا می باشد و یکی از عمده ترین شاکی های شهرداری، شهروندان یم باشند با توجه به ماهیت اصلی پرونده بعضی از شکایت های مربوط به شهرداری در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تعدادی از آن ها در دادگاه ها و دادسرای کیفری رسیدگی می شوند.

  • انواع دعاوی شهرداری
  • مطالبه بهای ملک از شهرداری
  • مطالبه خسارت از شهرداری
  • مزاحمت از حق و ممانعت از حق
  • و بسیاری دیگر

رسیدگی به دعاوی شهرداری

رسیدگی به دعاوی شهرداری توسط دیوان عدالت اداری باید بررسی شود اما به علت پیچیدگی های زیادی که دعاوی شهرداری دارند هیچ قانون و اساس دقیقی وجود ندارد و ممکن است به مراجع دیگر ارجاع داده شود و درواقع در فرایند و رسیدگی به پرونده های مربوط به دعاوی شهرداری یا توجه به ماهیت پرونده متفاوت است.

نظرتان را بنویسید

ارسال نظر در حال پردازش...

{{ error }}

{{ result }}