دانستنی های حقوقی

در هر جامعه ای افراد دارای حق و حقوقی می باشد که این حقوق شامل فردی، شخصیتی، اجتماعی، معنوی و ... می شود. حقوق در واقع مقرراتی است که توسط دولت ها و جوامع وضع گردیده است که بر روابط اجتماعی تاکید دارد. در واقع قوانینی برای افراد یک جامعه است که باید به آن پایبند باشند و اگر افراد جامعه به نغض این قوانین حقوقی بپردازند، دولت وظیفه دارد با تخطی گری برخورد کند تا نظم جامعه و حقوق افراد برقرار باشد. 

دانستنی های حقوق عمومی

حقوق همانطور که در بالا تعریف کردیم دارای اجزای پیچیده و متفاوتی است اما در اینجا سعی می کنیم دانستنی های عمومی که نیاز است هر فرد از جامعه در خصوص آن اطلاعات داشته باشد برای شما ساده سازی کنیم به همین منظور در زیر به برخی از حقوق عمومی اشاره می کنیم.

  • حقوق اساسی: در این حقوق از ساختار حکومت و اختیارات و سیاست های کشور و طریق مشارکت مردم و حقوق آن ها صحبت می شود.
  • حقوق اداری: نظم عمومی سازمان ها و مراکز دولتی بر عهده ی این بخش از قانون است که در واقع نتیجه ی آن حقوق شهروندی را محقق می کند.
  • حقوق مالیه: حقوق مالیه در واقع قواعد مرتبط با وضع مالیات ها توسط نهادهای مربوطه و مطالبه آن از افراد است. 
    حقوق کار: این حقوق به موضوع دعاوی میان کارفرما و کارگران می باشد که شامل حقوق کارگر، قوانین تامین اجتماعی و قوانین استخدام توسط کارفرما و انواع قراردادها می باشد.

در واقع حقوق عمومی به منافع و مصالح کشور می پردازد و آن ها را مطرح می کند و در اختیار عموم جامعه قرار می دهد.

دانستنی های کوتاه حقوقی

وقتی در جامعه ای زندگی میکنیم باید در خصوص برخی مسائل مهم حقوقی که به زندگی اجتماعی، خانوادگی و فردی ما مرتبط می شود اطلاعات داشته باشیم تا در صورت نیاز این حقوق را مطالبه کنیم و در واقع از حق و حقوق اجتماعی خود آگاه باشیم. خیلی از دعاوی که وجود دارد به دلیل عدم آگاهی در خصوص قوانین حقوقی می باشد.
برخی از مهمترین  مسائل حقوقی قوانین حقوقی مرتبط با حضانت فرزند، طلاق، گرفتن وکیل در دادگاه های کیفری، انحصار وراثت و مسائل مرتبط با ارث، ازدواج، کار و قوانین کار، شکایت حقوقی و کیفری، تجدید نظر، ضبط اموال و ... که از در خصوص هر یک از این موارد مقالاتی در سایت جهت مطالعه ارائه شده است.

مسائل روزمره حقوقی

برخی از مسائل حقوقی هستند که ما به صورت روزمره با آن ها سر و کار داریم و از آن ها بی اطلاع می باشیم برخی از آن ها را برای معرفی در اینجا برای شما عنوان می کنیم:

همه ی اموال را نمی توان وصیت کرد

در معاملات و قرادادها سکوت علامت رضا نمی باشد به طور مثال در هنگام عقد در صورت سکوت طرفین ازدواج ملقی می شود

بعد از عقد طرفین نفقه و مهربه بر مرد واجب است

در برخی از جرایم مالی همچون دزدی، خیانت در امانت و جرایم مالی مرتبط با چک رای دادگاه مربوط به گذراندنن جرم عمومی مجرم است و بازگشت پول نیاز به مطالبه مجزا دارد.

اگر کودکی متولد شود و فقط گریه کند و فوت شود باز هم به او ارث تعلق می گیرد.

در این مطلب سعی کردیم شما را با حقوق معمولی که به صورت روزمره با آن ها سر و کار دارید را معرفی کنیم. تا از حقوق عمومی خود آگاه باشید.