مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

نمونه فرم دادخواست

فرم های دادخواست نخستین بسیار،  مهم هستند. 
فرم های درخواست اگر توسط وکلا و مشاورین حقوقی ایجاد شود راه را برای شما ساده می کند، که می توانید از آنها برای پیش بردن هدف و خواسته ی خود استفاده کنید. اگر فرم دادخواست مناسب را انتخاب نکنید، ممکن است توانایی شما را برای انجام کار و جمع‌آوری بهترین داده‌های مورد نیازتان با مشکل مواجه کند. بهترین شخص برای ایجاد و تشکیل یک دادخواست مناسب وکیل و یا مشاوره حقوقی با تجربه می باشد

نمونه فرم دادخواست
با کلیک بر روی باکس میتوانید، نمونه فرم دادخواست و یا برگ دادخواست را دانلود نمایید.

انواع فرم دادخواست:

دادخواست نخستین: سندی است که به وسیله آن خواهان با تسلیم ادعاها، ادله و خواسته خود به دادگاه درخواست رسیدگی و صدور رای میکند که در واقع دادرسی در این مرحله آغاز میشود. 
دادخواست واخواهی: محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض کند. 
دادخواست طاری : دادخواستی که در جریان دعوای اقامه شده تقدیم میگردد که این دادخواست باید با دادخواست در حال اقامه ارتباط کامل داشته باشد یا سر منشایی از آن باشد. 
دادخواست اضافی : سندی است که خواهان علاوه بر دعوای قبلی دعوای دیگری مطرح میکند. 
دادخواست متقابل : سندی است که خوانده اصلی متقابلا علیه خواهان اصلی دعوایی مطرح میکند. 
دادخواست جلب ثالث : سندی که به وسیله ان شخص ثالث به دادرسی جلب میشود. 
_دادخواست ورود ثالث : سندی که به وسیله ان شخص ثالثی وارد دادرسی میشود.

فرم دادخواست چیست؟

زمانی که فردی می خواهد علیه فرد دیگری اعلام دعوا کند باید فرمی به نام فرم دادخواست پر نماید و تسلیم دادگاه کند. به زبانی دیگر می توان گفت دادخواست بیان درخواست و ادعا در اوراق و فرم مخصوص است. یک از مراحل اولیه اعلام دعوا پر کردن دادخواست و درخواست و ارائه آن به ادگاهه مربوطه است.

نمونه فرم دادخواست

نمونه فرم دادخواست حقوقی

زمانی که فردی قصد اعلام دعوی به شخص دیگری می خواهد کند طرح و موضوع دعوی خود را در برگه ای که از پیش توسط ارگان قضایی تهیه و تنظیم شده است پر کنید و تسلیم دادگاه مربوطه جهت پیگیری نماید. به این برگه ی چاپی دادخواست می گویند. طبق ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی شروع رسیدگی به یک شکایت در قانون جمهوری اسلامی ایران مستلزم تقدیم این برگه دادخواست است.

نقش فرم دادخواست در دادگاه

در دادگاه های جمهوری اسلام ایران، دادگاه ها موظف اند که بدون عرضه دادخواست به هیچ یک از پرونده ها رسیدگی نکنند. (فرم دادخواست: در قدیم به آن عرضحال نیز می گفتند) شکوائیه ای است که به صورت نوشتاری یا گفتاری تسلیم دادگاه می گردد. دادخواست وسیله رسمی احقاق حق است که از طریق مراجع از قبل مشخص شده ای به دادگاه می رسد. دادخواست های نوشتاری شده بنام برگه ای فرم دادخواست به دست دادگاه ها می رسد. 

سوالات متداول

انواع فرم دادخواست کدامند؟

دادخواست نخستین، دادخواست واخواهی، دادخواست طاری، دادخواست اضافی، دادخواست متقابل، دادخواست جلب ثالث، دادخواست ورود ثالث

فرم دادخواست چیست؟

می توان گفت دادخواست بیان درخواست و ادعا در اوراق و فرم مخصوص است.

نقش فرم دادخواست در دادگاه چیست؟

در دادگاه های جمهوری اسلام ایران، دادگاه ها موظف اند که بدون عرضه دادخواست به هیچ یک از پرونده ها رسیدگی نکنند.

انواع فرم دادخواست کدامند؟
دادخواست نخستین، دادخواست واخواهی، دادخواست طاری، دادخواست اضافی، دادخواست متقابل، دادخواست جلب ثالث، دادخواست ورود ثالث
فرم دادخواست چیست؟
می توان گفت دادخواست بیان درخواست و ادعا در اوراق و فرم مخصوص است.
نقش فرم دادخواست در دادگاه چیست؟
در دادگاه های جمهوری اسلام ایران، دادگاه ها موظف اند که بدون عرضه دادخواست به هیچ یک از پرونده ها رسیدگی نکنند.

نظرتان را بنویسید

ارسال نظر در حال پردازش...

{{ error }}

{{ result }}